page_banner

Tin tức

Ngày Lao động tháng Năm, còn được gọi là “Ngày Quốc tế Lao động ngày 1 tháng Năm” hoặc “Ngày Quốc tế Lao động hoặc Ngày Tháng Năm”, là một ngày lễ quốc gia ở hơn 80 quốc gia trên thế giới. Nó được thiết lập vào ngày 1 tháng 5 hàng năm. Đây là một ngày hội chung của những người làm việc trên toàn thế giới.

Tháng 7 năm 1889, Đại hội Quốc tế thứ hai do Ph.Ăngghen lãnh đạo được tổ chức tại thành phố Pari, nước Pháp. Cuộc họp đã thông qua một nghị quyết quy định rằng các công nhân quốc tế sẽ tổ chức tuần hành vào ngày 1 tháng 5 năm 1890 và quyết định lấy ngày 1 tháng 5 hàng năm là Ngày Quốc tế Lao động. Hội đồng Quản trị Chính phủ của Chính phủ Nhân dân Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ra quyết định vào tháng 12 năm 1949 để chỉ định ngày 1 tháng 5 là Ngày Lao động. Sau năm 1989, Hội đồng Nhà nước tuyên dương gương mẫu lao động tiên tiến toàn quốc 5 năm một lần, mỗi lần khoảng 3000 người.

Tham khảo “Thông báo của Văn phòng Quốc vụ viện về việc bố trí nghỉ lễ năm 2020”, kết hợp với tình hình thực tế của công ty, qua nghiên cứu công ty chúng tôi quyết định việc bố trí cụ thể ngày Quốc tế lao động 1/5. Kỳ nghỉ năm 2020 như sau:

Nghỉ lễ từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến ngày 5 tháng 5 năm 2020, hoàn toàn là 5 ngày.

Bắt đầu làm việc từ ngày 6 tháng 5 năm 2020.

Trong thời gian này, mọi trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi điện thoại di động bên dưới:

Khởi hành bán hàng: 18673229380 (Giám đốc bán hàng)

15516930005 (Giám đốc bán hàng)

18838229829 (Giám đốc bán hàng xuất khẩu)


Thời gian đăng: 30-04-2020